Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BegreperDefinisjon: En tanke som framkommer gjennom abstraksjon på basis av egenskaper som er felles for et sett av objekter.

Begreper blir presentert i form av term og definisjon. I tillegg vil du etter hvert kunne få nyttige lenker til andre produkter i systemet som er relevant for et begrep. Det er allerede lagt inn lenker mellom begreper som hører sammen. Hvis du ikke finner det du er ute etter på de andre fanene (kodeverk m.m.) kan det være at et begrep leder deg mot det du er ute etter, både internt i Volven og eksternt til andre kilder. Alle begreper du finner bak andre faner, finner du også igjen her. Du kan her få forklaring på ord du lurer på.

Til venstre finner du kategorier av begreper slik at det skal bli lettere å finne fram til det du er ute etter. Vises ikke kategoriene - klikk på pluss tegnet. Du kan også søke på ord i søkefeltet.

ADLAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
aksesstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
aksjonDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
aksjonssambandDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
aktiveringstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AktiviseringAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AktiviteterAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Aktiviteter og deltagelseAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AktivitetsbegrensningAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Akutt sykdomDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
akuttmedisinDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
akuttmedisinsk beredskapDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
akuttmedisinsk kommunikasjonsberedskapDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehusDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
akuttmottakDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
akuttoppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Akuttpost/akuttavdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Akutt-tilfelleDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Akutt-timeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AlderDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AldersboligAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AldersdemensAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AldershjemAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Alderspsykiatrisk post/avdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
AllmennhelsetjenestenDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AllmennlegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AllmennlegetjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AllmennmedisinDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AllmennmedisinerDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AllmennpraksisDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AllmennpraktikerDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Allmennpraktiserende legeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Allmennpsykiatrisk post/avdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
alvorlighetsgradDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulanseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulanse aksesstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulanse aktiveringstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulanse klargjøringstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulanse omsorgstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulanse oppdragsvarighetDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulanse reaksjonstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulanse responstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulansealarmDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulansearbeiderDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulansejournalDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulansekoordinatorDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulanseoppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulansesjefDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulansetjenesteDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ambulansetransportDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Ambulant teamAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Ambulant tjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Ambulerende tjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AMK-aksesstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AMK-aktiveringstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AMK-LADefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AMK-lederDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AMK-legeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AMK-operatørDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AMK-reaksjonstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AMKs ansvarsområdeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AMK-sentralDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AnalyseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AnamneseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
anbefalt responsDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
AndrelinjetjenestenAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AnkomstAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Ankomst fraAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Annen tilstandAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Annen tilstandAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Annen tilstand (ICD-10)Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
AnnenlinjetjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Anonyme helseopplysningerAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AnsiennitetsdatoAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
AnsvarsgruppeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AnsvarsgruppeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
AnsvarsgruppeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ApotekDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ArbeidsflytMedisinske bildesystemer innen radiologi
Arbeidsliste (worklist)Medisinske bildesystemer innen radiologi
Arbeidslistehåndtering (worklist management)Medisinske bildesystemer innen radiologi
A-reseptDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ATCAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
AttføringDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AttføringAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AttføringAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Autorisert legeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AutorutingMedisinske bildesystemer innen radiologi
AvdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
AvdelingAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
AvdelingskodeAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
AvdelingskodeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
AvdelingsoppholdAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
AvdelingsoppholdAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Avidentifiserte helseopplysningerAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AvlastningAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
AvslutningsdatoAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Avtale om driftstilskuddDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AvtalebokDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AvtalehjemmelDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AvtalelegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Avtaleløs legeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
AvviklingsdatoAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
AvviklingsmåteAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
AvvistMedisinske bildesystemer innen radiologi
Barnepsykiatrisk post/avdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
BasisteamDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BatchAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
BedriftshelsetjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BefolkningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Befolkningsrettet strategiDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
BehandlingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BehandlingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
BehandlingAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
BehandlingsgarantiAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
BehandlingshjemAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
BehandlingsmøteAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Behandlingsrettet helseregisterDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
BehandlingsserieAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
BehandlingstidAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
BehovDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BeleggsprosentAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
BeleggsprosentAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
beredskapsforflytningDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
BeredskapsgodtgjørelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BeslutningAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
bestilt oppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
BesøksrundeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BidiagnoseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Bidiagnose (DRG)Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
BildeMedisinske bildesystemer innen radiologi
Bildearkiv (digitalt)Medisinske bildesystemer innen radiologi
BildebehandlingMedisinske bildesystemer innen radiologi
Bildedannende enhetMedisinske bildesystemer innen radiologi
BildedataMedisinske bildesystemer innen radiologi
BildedybdeMedisinske bildesystemer innen radiologi
BildefangstMedisinske bildesystemer innen radiologi
Bildelager (digitalt)Medisinske bildesystemer innen radiologi
BildeplaterMedisinske bildesystemer innen radiologi
BildeprosesseringMedisinske bildesystemer innen radiologi
BivirkningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BlankettDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
BlåreseptDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BostedDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
B-reseptDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BrookerMedisinske bildesystemer innen radiologi
BrukerAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
BrukerDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
BrukergruppeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Brukerstyrt personlig assistanseAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
BydelslegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Bydelslege IDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Bydelslege IIDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
BydelsoverlegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
CineMedisinske bildesystemer innen radiologi
CINE (CINEloop)Medisinske bildesystemer innen radiologi
CR - Computed radiographyMedisinske bildesystemer innen radiologi
DagbehandlingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
DagbehandlingAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
DagkirurgiAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
DaglegevaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Dagliglivets aktiviteterAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Dagliglivets gjøremålAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
DagoppholdAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
DagoppholdAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
DagoppholdAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
DagoppholdsdagerAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
DagoppholdsdagerAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
DagpasientAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
DagplassAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
DagplassAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Dagpost/dagavdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
DagsenterAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
DatabehandlingsansvarligDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Definerte døgndoserDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
DefinisjonskatalogDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
DekningAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
DekningsgradDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
DekningsgradAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Dekningsstatestikk i SYSVAKDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
DeltagelseAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
DeltagelsesinnskrenkningAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Delvis helseundersøkelseDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
DemensAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
DemonstrasjonMedisinske bildesystemer innen radiologi
DiagnoseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
DiagnoseAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
DiagnoseAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
DiagnoseAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
DiagnosekodeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
DiagnosekodeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
DiagnostikkDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Diagnostisk arbeidsstasjonMedisinske bildesystemer innen radiologi
Diagnostisk prosedyreDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Diagnostiske kriterierDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
DimensjonAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Direkte brukertidAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Direkte kontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Direkte pasientarbeidAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Distriktspsykiatrisk senterAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
DokumentDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
DokumentasjonDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
DokumentasjonspliktAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
DokumentasjonspliktDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
DR-Direct radiographyMedisinske bildesystemer innen radiologi
DRG Diagnoserelaterte grupperAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
DRG-poengAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
DRG-vektAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
DriftsavtaleDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
DriftstilskuddDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
DøgnoppholdAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
DøgnplassAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Døgnpost/døgnavdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
DøgntjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Effektive sengerAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
EgenandelDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EgenbetalingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EgenjournalDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
EgenjournalAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
EgenkontrollDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Egenkontroll-systemDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EgenomsorgDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
EgenomsorgDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EkspedisjonDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
Ekteskapelig statusDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EldrerådAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Elektronisk meldingsutvekslingAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Elektronisk pasientjournal (EPJ)Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Enhetspris DRGAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Enkel pasientkontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Enkel pasientkontakt med fremmøteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Enkel pasientkontakt uten fremmøteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EnkeltvedtakAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
En-legepraksisDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EPDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
EpikriseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EpikriseDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
EpikriseAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
EpikriseAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
EpikriseAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
EpisodeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EPJ dokumentDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
etappetransportDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
EtterkontrollDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EtterutdannelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
EttervernshjemAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
evakueringspunkt (EP)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
FaggruppeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
fagleder helseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Faglige kvalifikasjonerDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
faktisk responsDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
FaktaarkAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
falsk meldingDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
FamilielegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Familiepost/familieavdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Fast legeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Fast pasientDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FastlegeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
fastlegeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
FastlegeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FastlegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FastlønnslegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FastlønnsordningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FastlønnstilskuddDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
feilringingDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Felles basis datasettDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FilmsekvensMedisinske bildesystemer innen radiologi
FilmskriverMedisinske bildesystemer innen radiologi
FKS-aktiveringstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
flight followingDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
flykoordinatorDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
flykoordineringssentral (FKS)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
FolkehelsearbeidDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
ForbruksmateriellDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ForebyggeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Forebyggende helsearbeidDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forebyggende helsearbeidDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Forebyggende medikasjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Forebyggende tiltakDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ForeldreveiledningDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
ForhåndshentingMedisinske bildesystemer innen radiologi
ForhåndsinnhentingMedisinske bildesystemer innen radiologi
FremkallerMedisinske bildesystemer innen radiologi
FrikortDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FritidsassistanseAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Frivillig arbeidAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Frivillig samtykkeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
FrivillighetssentralAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FunksjonAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FunksjonAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FunksjonsavvikAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FunksjonsevneAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FunksjonshemmingAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FunksjonsnivåAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FunksjonsvariabelAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FunnDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FylkeshelsetjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FylkeslegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Fysikalsk behandlingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FysioterapeutDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
FødestueAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
FødselsnummerDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
FørstegangsinnleggelseAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
FørstelinjetjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
FørstelinjetjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
førsterespondent [first responder]Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
GarantipasientAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Generell helseundersøkelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Generell helseundersøkelseDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
GjeninnleggelseAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Gjennomsnittlig liggetidAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Gjennomsnittlig oppholdstidAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
GjestepasientAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
GjestepasientDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
GjestepasientAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
GranskningMedisinske bildesystemer innen radiologi
Grunnleggende behovAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
GrunnutdannelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
GrunnvaksinertDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
GruppekonsultasjonDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
gruppeoppkallDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
GruppepraksisDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Grupperettet helsearbeidDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
grønt oppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
GråtoneverdiMedisinske bildesystemer innen radiologi
gult oppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Gyldig samtykkeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HabiliteringAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
HabiliteringDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HabiliteringAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HabiliteringsteamAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
hastegradDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
HastegradDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
hastegrad grønn - vanligDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
hastegrad gul - hasterDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
hastegrad rød - akuttDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Heldøgns omsorgAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HeldøgnsoppholdAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HeldøgnspostAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Helse- og sosialsenterDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsearbeiderDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelseattestDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
helsebussDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
helseekspressDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Helsefremmende arbeidDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsefremmende arbeidDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Helsefremmende tiltakDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsehjelpDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsehjelpDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
helsehjelpDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
HelseinstitusjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelseinstitusjonAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HelseinstitusjonAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HelsekontrollDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsekontrollDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsekortDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsenettAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HelseopplysningDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelseopplysningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelseopplysningerAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HelseopplysningerDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsepersonellAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HelsepersonellAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HelsepersonellDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
HelsepersonellDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsepersonellDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsepersonellkontaktDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelseproblemDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
helseradionettDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
HelseregisterDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsesamtaleDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsesekretærDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsesenterDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsesjefDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Helsestasjon (for barn)Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Helsestasjon for barnDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsestasjon for gravideDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsestasjon for ungdomDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsestasjonslegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsestasjonstjenestenDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsestasjonsvirksomhetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsestasjonsvirksomhetDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsesøsterDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsesøsterDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsesøstertjenestenDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsetilstandDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsetjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HelsetjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsetjenestebehovDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsetjenesteenhetAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HelsetjenesteetterspørselDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsetjenestekontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelsetjenestenAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HelsetjenestenDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
helsetjenestens kommunikasjonsberedskapDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
HelseundersøkelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HelseundersøkelseDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HelsevesenDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
hendelseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
hendelsesstedDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
hendelsestidspunktDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
HE-nettDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
hentestedDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
HenvendelseDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
henvendelseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
henvendelsestidspunktDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
HenviseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Henvisende instansAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Henvisende legeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HenvisningDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HenvisningAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HenvisningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HenvisningAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
HenvisningsdiagnoseAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HenvisningsdiagnoseAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
HenvisningsIDMedisinske bildesystemer innen radiologi
Henvist fraAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Henvist tilAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HjelpemiddelsentralAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HjelpepersonellDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HjelpepleierDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HjemmebesøkDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
HjemmehjelpstjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HjemmekontorDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HjemmesykepleieAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HjemmetjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HospiceAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Houndsfield verdiMedisinske bildesystemer innen radiologi
HoveddiagnoseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Hoveddiagnose (DRG)Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Hoveddiagnosegruppe (HDG) i DRG-systemetAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
HovedkodeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
hovedredningssentral (HRS)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
HovedtilstandAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
HovedtilstandAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Hovedtilstand (ICD-10)Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Hvit reseptDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
HøyrisikostrategiDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
ICDDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ICD-10Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
ICD-10Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
ICPCDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Ikkemedisinsk serviceavdelingAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Indeks pasientsammensetningAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Indirekte brukertidAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Indirekte kontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Indirekte pasientarbeidAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Individrettet medisinDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Individuell konsultasjonDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Individuell omsorgsplanAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Individuell planAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Individuell planDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Individuell planAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Informert samtykkeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
InndatoAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Innlagt fraAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
InnleggelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
InnleggelseAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
InnleggelseAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
InnleggelsesdiagnoseAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
InnmåteAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
innringerDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
innsatsleder (IL)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
innsatspersonellDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
InnskrivingAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
InnskrivingsdatoAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
InnsynsrettAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
InnsynsrettDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
InntaksmåteAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
InntaksparagrafAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
InsidensDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
InstitusjonsnummerAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
instruksjon til innringerDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
IntegrasjonsmodulMedisinske bildesystemer innen radiologi
Intensivavdeling/postAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
InternkontrollDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
InternkontrollsystemDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
IntervensjonsradiologiMedisinske bildesystemer innen radiologi
IPLOSAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
IPLOS forsystemAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
IPLOS-registeretAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
IPLOS-standardenAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
IstandgjøringDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
JordmorDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
JordmortjenesteDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
JournalDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
JournalAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
JournalDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
JournalAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Journal i helsestasjons- og skolehelsetjenestenDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
JournalansvarAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
JournalansvarligDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
JournalføringDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
KapasitetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KapasitetAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
KartleggingAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
katastrofeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Kirurgia minorDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Kirurgisk behandlingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
kjøretidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
KlageAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
KlageDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
klargjøringstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
KlassifikasjonAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Klinisk arbeidsstasjonMedisinske bildesystemer innen radiologi
Klinisk avdelingAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Klinisk diagnoseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Klinisk enhetAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Klinisk undersøkelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KodeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
KodeverkAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Kommunal funksjonAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
kommunal legevakt(ordning)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
KommunehelsetjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
KommunehelsetjenestenDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
KommunehelsetjenestenDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KommunelegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Kommunelege IDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Kommunelege IIDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KommuneoverlegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Kompenserende tiltakAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Komplikasjon som følge av tiltakAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
KomprimeringMedisinske bildesystemer innen radiologi
KonsultasjonDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
KonsultasjonAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
KonsultasjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KonsultasjonsdatoAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
KonsultasjonsserieAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
KonsultasjonstypeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
KontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontaktdatoAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Kontaktens varighetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontaktepisodeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
KontaktformDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontakthyppighetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontaktpersonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontakttidspunktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontakttypeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontakttypeAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
KontaktårsakDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontinuasjonsarkDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
KontorkontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontortidDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Kontraindikasjon mot vaksine SYSVAK kode (K)Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Kontrasignere røntgenbildeMedisinske bildesystemer innen radiologi
Kontrast (Bildekontrast)Medisinske bildesystemer innen radiologi
KontrollDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KontrollDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
KontrollfunksjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Konvensjonelle røntgenbilderMedisinske bildesystemer innen radiologi
Korrigerte DRG-poengAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Korrigerte oppholdAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
KorttidsavdelingAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
KorttidsoppholdAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
KorttidsplassAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Korttidspost/korttidsavdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
KostnadsvektAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
KOSTRAAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
kriteriebasert responsDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
kriterienummerDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
kriteriumDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Kronisk sykdomDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KroppsfunksjonAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
KroppsstrukturAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Kurativ behandlingAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Kurativ medisinDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KurdøgnAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
KvalitetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
KvalitetssikringDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LaboratorieanalyseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LaboratorieprøveDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LaboratoriumDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LagringsmediumMedisinske bildesystemer innen radiologi
LA-nettDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LangtidsliggedagerAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
LangtidsoppholdAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
LangtidsoppholdAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
LangtidsplassAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Langtidspost/langtidsavdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Laserkamera, skriverMedisinske bildesystemer innen radiologi
leder legevaktsentralDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LedsagelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LedsagerAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
LedsagerDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LedsagerDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
LegeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
LegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Lege uten avtaleDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
lege/ambulansealarmDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
legebilDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LegeerklæringDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegegruppeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegekontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegekontorDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegelisensDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegemiddelDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegemiddelDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
LegemiddelhåndteringDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
LegemiddelkompetanseDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
LegepraksisDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegeregningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegesekretærDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegesenterDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegespesialistDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LegespesialisttjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
legevaktDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LegevaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
legevaktbilDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
legevaktdistriktDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
legevaktlegeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
legevaktsentralDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LegevaktsentralDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
legevaktsentralområdeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
legevaktsjefDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
legevakttelefonnummerDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LegevikarDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
leid linjeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
leveringsstedDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LiggedagerAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
LiggetidAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Liggetid, preoperativAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
LiggetidsindeksAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Lindrende behandlingAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
ListepasientDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
LivsstilDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
lokal AMK-sentralDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
lokal redningssentral (LRS)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LRS-legeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
luftambulanseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
luftambulansens radionett(LA-nett)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
luftambulansetjenesteDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LuminansMedisinske bildesystemer innen radiologi
LVDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LVSDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
LVS-personellDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
lydloggDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Maksimal ventetidAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
makulert hendelseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
MatriseMedisinske bildesystemer innen radiologi
MedarbeiderDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
MedarbeiderkontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
MedhjelperDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Medikamentell behandlingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Medisinsk attføringDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Medisinsk behandlingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
medisinsk koordinerende punktDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
medisinsk nødhjelpDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
medisinsk nødmeldetjenesteDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
medisinsk nødmeldingDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
medisinsk nødnummerDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
medisinsk operatørDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Medisinsk registerDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Medisinsk registerAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Medisinsk serviceavdelingAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Medisinsk stønadDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
medisinsk telefoninstruksjonDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
medisinsk telefonrådgivningDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Medisinsk utdannelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
medisinskfaglig rådgiverDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
MedisinskgrunnutdannelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
MeldingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
MellomleggDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
MestringDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Midlertidig oppholdAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Midlertidig pasientDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
MiljøarbeidAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
MiljøfaktorerAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Miljørettet helsevernDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Minste basis datasettDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Minste funksjonelle kliniske enhetAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
ModalitetMedisinske bildesystemer innen radiologi
ModifikatorAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
MonitoreringDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
MottaksdatoAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
MultiformatkameraMedisinske bildesystemer innen radiologi
Målrettet helseundersøkelseDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
NattoppholdAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
NBC-hendelseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
NBC-medisinDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
NivåMedisinske bildesystemer innen radiologi
NormaloppholdAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
NormaltariffDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
norsk indeks for medisinsk nødhjelpDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Nytt problemDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Nytt tilfelleDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
nødetatDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
nødmeldesentralDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
nødnettDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ObservasjonsdiagnoseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Offentlig godkjent legeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
OmsorgDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
OmsorgDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
OmsorgsboligAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
OmsorgsepisodeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
OmsorgsepisodeAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
OmsorgslønnAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
omsorgsnivåDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
OmsorgsnivåAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
OmsorgsperiodeAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
OmsorgsperiodeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
omsorgstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
operativ leder helse (OLH)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
oppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
oppdragsvarighetDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
OppfølgingDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
OppfølgingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
OpphengingsprotokollMedisinske bildesystemer innen radiologi
OppholdsdøgnAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
OppholdstidAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
OppholdstypeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
OppløsningMedisinske bildesystemer innen radiologi
opprinnelsesmarkeringDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
OpptaksområdeAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
OrdineringDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
overleveringstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
paramedicDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
PasientAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
PasientDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Pasient IDMedisinske bildesystemer innen radiologi
Pasientadministrative dataAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Pasientadministrativt arbeidDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Pasientadministrativt arbeidAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
PasientgjennomstrømningAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
PasientidentifikasjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
pasientinformasjonDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
PasientjournalDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
PasientjournalAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
PasientjournalDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
PasientjournalAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
PasientkontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Pasient-lege-kontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
pasientmedvirkningDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
PasientnummerAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
PasientnummerAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
PasientpågangDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
pasientreiseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
pasienttransportDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
PercentilkanalDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
PercentilskjemaDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
PermisjonAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
PermisjonAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
PersonellfaktorAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Personidentifiserbare opplysningerAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
PersonnummerDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
PixelMedisinske bildesystemer innen radiologi
PlageDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
PleieDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Pleie og omsorgAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
PoliklinikkDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
PoliklinikkAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
PoliklinikkAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Poliklinisk konsultasjonAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Poliklinisk kontaktAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Poliklinisk kontakttypeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Poliklinisk omsorgAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
PopulasjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
PostAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
PostAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
PostoppholdAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
PostoppholdAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
PraksisDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Praktiserende spesialistDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Praktisk bistandAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
PrefetchingMedisinske bildesystemer innen radiologi
prehospital responstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
prehospital tidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
PreloadingMedisinske bildesystemer innen radiologi
PrevalensDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Primærforebyggende arbeidDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
PrimærhelsetjenesteDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
PrimærhelsetjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
PrimærhelsetjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
primærhenvendelseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
PrimærlegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
primæroppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Privat praksisDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Privatpraktiserende legeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Privatpraktiserende spesialistAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Produksjonsstatistikk i SYSVAKDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
ProduktivitetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ProsedyreAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
ProsedyreAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
ProsedyreAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
PrøveDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
PrøvematerialeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
PrøvesvarDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
PrøvetakningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Pseudonyme helseopplysningerAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Psykiatrisk sykehjemAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Psykiatrisk ungdomsteamAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Psykiatriske spesialisthelsetjenesterAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Psykisk helsearbeidAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Psykisk helsearbeidAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Psykisk helsevernAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Psykisk helsevernAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Psykisk utviklingshemmingAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
PsykoterapiDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
publikums forsinkelseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
publikums reaksjonstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
publikumstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
PårørendeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
radiobaseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
radiobasestasjonDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
radiobetjeningsoverdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Radiologisk arbeidsstasjonMedisinske bildesystemer innen radiologi
RBODefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
RBO-linjeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
reaksjonstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
redningsaksjonDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
redningsalarmDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
redningsmann luftambulanseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
redningsoppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
redningssentralDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
redningstjenesteDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
RefusjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
regional AMK (R-AMK)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
RegisteransvarAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
RegisteransvarligDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
RegningskortDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
RehabiliteringAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
RehabiliteringAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
RehabiliteringDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Rehabiliteringspost/RehabiliteringsavdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
RehabiliteringstjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
ReinnleggelseAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
ReisetilleggDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ReiterasjonDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
RekvirentDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
RekvirentDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
RekvirereAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
RekvirereDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
RekvireringDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
RekvisisjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
RekvisisjonDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
RekvisisjonDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
RekvisisjonAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Relativt kostnadsnivåAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
ReseptDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ReseptDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
ReseptutstederDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
responsDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
responstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ressursDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
RessursutnyttelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
RisikofaktorDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
rødt oppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
RøntgenhenvisningMedisinske bildesystemer innen radiologi
RøntgensvarMedisinske bildesystemer innen radiologi
RådDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
RådDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
RådataMedisinske bildesystemer innen radiologi
samarbeidende ressursDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
sambandsveiDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
SamfunnsmedisinDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SamfunnsmedisinerDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
samleplass for skaddeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
SamlevedtakAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
SamlivsstatusDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SamspillDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SamsvarserklæringMedisinske bildesystemer innen radiologi
SamtaleDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SamtalegruppeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SamtykkeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
SamtykkeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SamtykkekompetanseAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
SamtykkekompetanseDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SAR-oppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
SB-apparatDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
ScreeningDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
ScreeningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
ScreeningundersøkelseDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Second opinionAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
SeksjonAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Sekundærforebyggende arbeidDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
sekundærhenvendelseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
sekundæroppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
SelvhjelpsgruppeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SelvhjelpsgruppeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SengAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
SengedøgnAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
SerieMedisinske bildesystemer innen radiologi
Signere røntgenbildeMedisinske bildesystemer innen radiologi
Sikkerhetspost/sikkerhetsavdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
SilingsundersøkelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SivilstatusDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
sjikaneDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
SkadeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
skadelappDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
skadestedDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
skadestedslederDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
skarpt oppdragDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Skjermet enhetAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
SkolehelsetjenesteDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SkolehelsetjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SkolelegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SmittevernDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SmåkirurgiDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SNOMEDAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Solo-praksisDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Sosiale tjenesterAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
SosialtjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SpesialiseringDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SpesialistDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Spesialist i allmennmedisinDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Spesialist i samfunnsmedisinDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SpesialisthelsetjenesteAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
SpesialisthelsetjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Spesialpost/spesialavdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
StartdatoAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
statusmeldingDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
statusoversiktDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
StillingsandelDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
StykkprisDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
StøttebehandlingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Sub-akutt sykdomDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SvertningskurveMedisinske bildesystemer innen radiologi
SykdomDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SykdomsepisodeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Sykdomsforebyggende arbeidDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SykdomsperiodeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SykdomsperiodeAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
SykdomsperiodeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
SykdomstegnDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
sykebesøkDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
SykebesøkDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
sykebesøksformidlingDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
SykehistorieDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SykehjemDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SykehjemAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
SykehotellAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
SykehusAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
SykehusDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SykehusoppholdAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
SykelighetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SykepengeattestDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SykepleierDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SykestueAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
SykestueAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
SyketilfelleDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SykmeldingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Sykmelding IIDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SymptomDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SyndromDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
system betjenings-apparatDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
SYSVAKDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SYSVAK kodeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
SæromsorgDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
SøknadDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TakstsystemDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TaushetspliktAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
TegnDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
teknisk feilringingDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Teknisk sengAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
TelefaksreseptDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
telefoninstruksjonDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
TelefonkonsultasjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TelefonkontaktDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
TelefonkontaktAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
TelefonkontaktDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TelefonreseptDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
telefonrådgivningDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
TelefontilgjengelighetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Telemedisinsk kontaktAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
TeleradiologiMedisinske bildesystemer innen radiologi
Tentativ diagnoseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Terapeutisk tjenesteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Terminal pleieAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Tertiærforebyggende arbeidDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
tid på hendelsesstedDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
tilbakeføring (av pasient)Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
tilbakestillingstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
TilberedningDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
TilfelleDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TilgangsstyringAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
TilgjengelighetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TilknytningsformDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TilleggshonorarDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TilleggskodeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Tilrettelagt boligAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
TilsynAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
TilsynslegeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TilsynsmyndighetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TiltakDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
tiltakDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
TiltakAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
TiltakskjedeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Tiltrodd pseudonymforvalterAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
TjenesteepisodeAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
TjenesteepisodeAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
TjenesteperiodeAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
transporttidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
traumeDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
traumesystemDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
TreningsleilighetAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
triageDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
trippelvarslingDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
TrygdDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TrygdeboligAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
TrygdekontorDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TrygderefusjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TrygdereseptDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
TrygderettenDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
trygghetsalarmDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
TrygghetsalarmAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
TurnuskandidatDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Tvang i systematisk tiltakAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
TvangstiltakAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Tverrfaglig samarbeidDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Tverrfaglig teamAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
Tvungent psykisk helsevernAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Tvungent psykisk helsevernAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
UførepensjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
UførhetDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
UlykkeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
UnderskelsesstatusMedisinske bildesystemer innen radiologi
UndersøkelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
UndersøkelseDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
UndersøkelseMedisinske bildesystemer innen radiologi
UndersøkelsesIDMedisinske bildesystemer innen radiologi
Ungdomspsykiatrisk post/avdelingAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
UtdannelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
UtdatoAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
UtdelingDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
UtekontorDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
UtførelseAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
UtleveringDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
UtnyttelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
UtnyttelsesgradDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
UtredningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
UtredningAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
utrykningsenhetDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
utrykningsteamDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
utrykningstidDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Utskrevet pasientAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Utskrevet til /Overflyttet tilAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
UtskrivingAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
UtskrivingsdatoAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
UtskrivingsdiagnoseAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Utskrivingsklar pasientAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Utsteinmal for rapporteringDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Uttrykkelig samtykkeDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
VaksinasjonDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
VaksinasjonDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
VaksinasjonsdekningDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
VaksinasjonsprogramDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Vaksinasjonsreaksjon SYSVAK kode (R)Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
VaksinasjonsregisterDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
VaksineDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
VaksineDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
VaktgodtgjørelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Vanlig innleggelseAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Vanlig poliklinisk kontaktAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Vanlig timeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
VedleggDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
VedtakAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
VeiledningAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
VeiledningDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
VeiledningDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
VekstregistreringDefinisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
VentelisteAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
VentelisteDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
VentetidDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
VentetidAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
VentetidAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
VentetidsgarantiAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
VidereutdannelseDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Villet egenskadeDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
VinduMedisinske bildesystemer innen radiologi
VirksomhetslederDefinisjonskatalog for legemiddelområdet
VoldDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
VoxelMedisinske bildesystemer innen radiologi
VurderingDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
VurderingsbesøkAdministrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten
VurderingsdatoAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
VurderingsgarantiAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Yrkesmessig attføringDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
YrkesstatusDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Øvre trimpunktAdministrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Øyeblikkelig hjelpDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Øyeblikkelig hjelpAdministrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
øyeblikkelig hjelp-innleggelseDefinisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
Åpent venteromDefinisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Åpningstid Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

 

  Gi tilbakemelding på denne siden