Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

responsDefinisjon
Mottakende instans’ samlede reaksjon på en henvendelse, ut fra instansens definerte ansvarsområde.

Forklaring
Respons deles inn i rød respons (ved akutte hendelser), gul respons (ved hendelser som haster) og grønn respons (ved hendelser som kan vente og som kan håndteres av legevakt/fastlege/primærhelsetjenesten).

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

anbefalt respons

faktisk respons

 

  Gi tilbakemelding på denne siden