Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

responsDefinisjon
Mottakende instans’ samlede reaksjon på en henvendelse, ut fra instansens definerte ansvarsområde.

Forklaring
Respons deles inn i rød respons (ved akutte hendelser), gul respons (ved hendelser som haster) og grønn respons (ved hendelser som kan vente og som kan håndteres av legevakt/fastlege/primærhelsetjenesten).

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

anbefalt respons

faktisk respons

 

  Gi tilbakemelding på denne siden