Velkommen til Volven

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. [Les mer]

 
  finn  i kategori  
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse (2016)


 

Nyheter

nyhetsarkiv


Nye data

12. mars 2019
Hastegrad for å svare på forespørsel

12. mars 2019
Informasjon til nærmeste pårørende ved etablering av tvungen observasjon/TPH

12. mars 2019
Vedrørende informasjon til nærmeste pårørende om vedtak som innebærer bruk av tvang

12. mars 2019
Type innhold i meldingen Utskrivningsrapport