Velkommen til Volven

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. [Les mer]

 
  finn  i kategori  
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse (2016)


 

Nyheter

nyhetsarkiv


Nye data

tirsdag 14. mars 2023
Tjenesteområder på Helsenorge

tirsdag 14. mars 2023
Næringstype (SN2007)

tirsdag 14. mars 2023
Organisasjonskodeverk (OK 2007)

tirsdag 14. mars 2023
Fraksjon, del av anatomisk region angitt for stråleterapi