Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LegespesialisttjenesteDefinisjon
Medisinske tjenester som tilbys eller ytes av leger som er godkjente spesialister innenfor et medisinsk fagområde i henhold til gjeldene bestemmelser om godkjenning av spesialister (35).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

Se

Spesialisthelsetjeneste

 

  Gi tilbakemelding på denne siden