Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SykehusDefinisjon
Helseinstitusjon som undersøker og/eller behandler pasienter og hvor pasienter kan innlegges.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykehus.
Institusjoner.

Se også

Avdeling

Gjestepasient

Helseinstitusjon

Innmåte

Ledsager

Pasientjournal

Permisjon

Postopphold

Sykehotell

Sykehusopphold

Sykestue

Utskrevet til /Overflyttet til

 

  Gi tilbakemelding på denne siden