Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SykdomsperiodeDefinisjon
Et tidsrom hvor en person har en sykdomstilstand. Sykdomsperioden varer fra første symptom eller tegn oppdages av pasienten eller helsevesenet til fravær av symptomer og tegn eller til dødstidspunktet.

Fravær av symptomer og tegn er ikke ensbetydende med helbredelse. Ved tilbakefall av en tilstand etter at behandling og kontroll er avsluttet på grunn av oppnådd symptomfrihet og fravær av sykdomstegn, begynner en ny sykdomsperiode. Symptomfrihet gjelder i denne forbindelse de symptomer som sykdommen selv forårsaker. Sykdomsperioden vil være avsluttet selv om behandlingen som sådan kan ha ført til andre varige symptomer, og selv om sykdom eller behandling har etterlatt varige funksjonstap, såfremt intet av dette mdfører at omsrogsperioden forlenges.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Omsorgsperiode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden