Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AldersdemensDefinisjon
Demens som skyldes tilstand relatert til høy alder

Forklaring
Ved aldersdemens på grunn av Alzheimers sykdom er aldersgrensen definisjonsmessig 65 år (ICD-10), ved andre former kan aldersgrense ikke oppgis

Kilde
ICD-10-kode G30.1

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Hypernym

Demens

 

  Gi tilbakemelding på denne siden