Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

LegekontaktDefinisjon
Enhver kontakt mellom en pasient og en lege i samband med et helseproblem. Omfatter konsultasjon, telefonkonsultasjon, enkel kontakt og sykebesøk. Eksklusiv. Medarbeiderkontakt.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Enkel pasientkontakt

Enkel pasientkontakt uten fremmøte

Helseproblem

Konsultasjon

Lege

Medarbeiderkontakt

Pasient

Sykebesøk

 

  Gi tilbakemelding på denne siden