Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LegekontaktDefinisjon
Enhver kontakt mellom en pasient og en lege i samband med et helseproblem. Omfatter konsultasjon, telefonkonsultasjon, enkel kontakt og sykebesøk. Eksklusiv. Medarbeiderkontakt.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Enkel pasientkontakt

Enkel pasientkontakt uten fremmøte

Helseproblem

Konsultasjon

Lege

Medarbeiderkontakt

Pasient

Sykebesøk

 

  Gi tilbakemelding på denne siden