Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LaboratoriumDefinisjon
Det rommet eller den institusjonen hvor prøver blir analysert (1).
Prøvene kan være tilsendt eller tatt på pasienter ved rekvisisjon (eksternt laboratorium). Leger som driver praksis har gjerne et eget laboratorium for enkle analyser og prøver (internt laboratorium).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Laboratorium.

Se også

Rekvisisjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden