Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EpikriseDefinisjon
Skriftlig oppsummering av en sykdoms status, årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling fremstilt etter sykehusopphold eller poliklinisk konsultasjon

Kilde
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 16

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Homonym

Epikrise

 

  Gi tilbakemelding på denne siden