Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

sambandsveiDefinisjon
Gjennom hvilken kanal eller på hvilken måte man oppnår kontakt med nødmeldesentral.

Forklaring
Eksempler inkluderer 1-1-3, andre alarmlinjer (andre AMK-sentraler, luftambulanse etc.), legevakttelefonnummer forvaltet av AMK-sentralen, telefonlinjer for pasienttransport, annen administrativ telefonlinje, henvendelse via (visuelt) dataverktøy (tekst eller bilde), samt andre nødsentraler (brann eller politi).

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden