Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

sambandsveiDefinisjon
Gjennom hvilken kanal eller på hvilken måte man oppnår kontakt med nødmeldesentral.

Forklaring
Eksempler inkluderer 1-1-3, andre alarmlinjer (andre AMK-sentraler, luftambulanse etc.), legevakttelefonnummer forvaltet av AMK-sentralen, telefonlinjer for pasienttransport, annen administrativ telefonlinje, henvendelse via (visuelt) dataverktøy (tekst eller bilde), samt andre nødsentraler (brann eller politi).

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden