Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SykdomsperiodeDefinisjon
Varigheten av en sykdom hos en pasient fra tidspunkt for start til eventuell slutt på problemet for pasienten (5).
Varigheten avgjør om en sykdom skal klassifiseres som akutt sykdom, sub-akutt sykdom eller kronisk sykdom.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykdom.

Se også

Akutt sykdom

Episode

Kronisk sykdom

Pasient

Sub-akutt sykdom

Sykdom

Tilfelle

 

  Gi tilbakemelding på denne siden