Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EgenandelDefinisjon
Andelen pasienten selv må betale for en tjeneste eller utgift som ikke er refusjonsberettiget etter forskrifter i henhold til lov om folketrygd paragraf 2-5 (28). Summen av egenandeler gjelder opp til et visst beløp (tak) pr. kalenderår. Har pasienten utgifter utover dette, får vedkommende frikort.
Synonym:
(pasientens) mellomlegg.

Forklaring
Frikortordningene skal skjerme deg mot for høye utgifter til egenandeler.
Det finnes to typer frikort, Frikort - egenandelstak 1 og Frikort - egenandelstak 2. De to frikortene gjelder for ulike typer tjenester.

Egenandelstak 1 gjelder ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og røntgeninstitutt, reiseutgifter, viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

Egenandelstak 2 gjelder ved fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphold i opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet.

Generell informasjon om frikortordningene
Egenandelstak 1
Egenandelstak 2

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Refusjon.

Se også

Egenbetaling

Frikort

Tilleggshonorar

 

  Gi tilbakemelding på denne siden