Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

EgenandelDefinisjon
Andelen pasienten selv må betale for en tjeneste eller utgift som ikke er refusjonsberettiget etter forskrifter i henhold til lov om folketrygd paragraf 2-5 (28). Summen av egenandeler gjelder opp til et visst beløp (tak) pr. kalenderår. Har pasienten utgifter utover dette, får vedkommende frikort.
Synonym:
(pasientens) mellomlegg.

Forklaring
Frikortordningene skal skjerme deg mot for høye utgifter til egenandeler.
Det finnes to typer frikort, Frikort - egenandelstak 1 og Frikort - egenandelstak 2. De to frikortene gjelder for ulike typer tjenester.

Egenandelstak 1 gjelder ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og røntgeninstitutt, reiseutgifter, viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

Egenandelstak 2 gjelder ved fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphold i opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet.

Generell informasjon om frikortordningene
Egenandelstak 1
Egenandelstak 2

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Refusjon.

Se også

Egenbetaling

Frikort

Tilleggshonorar

 

  Gi tilbakemelding på denne siden