Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Helsefremmende arbeidDefinisjon
Tiltak for å bedre livskvalitet, trivsel og mulighetene til å mestre utfordringer og belastninger i dagliglivet samt arbeid for å øke den enkeltes så vel som fellesskapets kontroll over faktorer som fremmer helse.

Fem hovedkategorier tiltak omfattes av begrepet:

  • å utforme en politikk som legger de samfunnsmessige forholdene til rette for å fremme folks helse, f.eks. priser og arbeidsmiljø.
  • å skape støttende miljøer, f.eks. arbeidsmiljø som ikke tillater trakassering.
  • å styrke lokalsamfunnets evne til å handle, f.eks. å tilføre ressurser, muligheter til å bestemme over ting.
  • å utvikle personlige ferdigheter, f.eks. hva enkeltpersoner selv kan gjøre for å ivareta egen helse.
  • å reorientere helsevesentet mot helsefremmende arbeid, f.eks. at profesjonene må arbeide utadrettet.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Strategi.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden