Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

ScreeningundersøkelseDefinisjon
Helseundersøkelse av en befolkningsgruppe ved hjelp av standardiserte prosedyrer.

Formålet med screening er å kartlegge høy risiko, finne tegn eller symptomer på sykdom eller ervervet eller medfødt funksjonshemning. Dette gjøres for å identifisere dem som kan få, eller har en sykdom.
Undersøkelsesmetoder kan omfatte: anamnese, spørreskjema, laboratorieårøver og/eller kliniske undersøkelser. Eksempel på screeningundersøkelser kan være hørselsundersøkelser, høydemåling og auskultasjon.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Helseundersøkelse

 

  Gi tilbakemelding på denne siden