Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

ScreeningundersøkelseDefinisjon
Helseundersøkelse av en befolkningsgruppe ved hjelp av standardiserte prosedyrer.

Formålet med screening er å kartlegge høy risiko, finne tegn eller symptomer på sykdom eller ervervet eller medfødt funksjonshemning. Dette gjøres for å identifisere dem som kan få, eller har en sykdom.
Undersøkelsesmetoder kan omfatte: anamnese, spørreskjema, laboratorieårøver og/eller kliniske undersøkelser. Eksempel på screeningundersøkelser kan være hørselsundersøkelser, høydemåling og auskultasjon.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Helseundersøkelse

 

  Gi tilbakemelding på denne siden