Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Tvungent psykisk helsevernDefinisjon
Psykisk helsevern som skjer uten pasientens samtykke i henhold til gjeldende lovverk

Forklaring
Reguleres av Psykisk helsevernloven med tilhørende Forskrift om etablering av tvungent psykisk helsevern

Kilde
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern 82

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden