Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Midlertidig oppholdDefinisjon
Opphold i institusjon eller boform med heldøgns omsorg som midlertidig tiltak

Forklaring
Midlertidige opphold kategoriseres etter formålet, som kan være et av følgende: Avlastning, utredning, behandling, rehabilitering, annet

Kilde
IPLOS-term

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Synonym

Korttidsopphold

 

  Gi tilbakemelding på denne siden