Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

aktiveringstidDefinisjon
Tidsintervall fra en instans svarer på oppringing/anrop til instansen iverksetter en handling.

Forklaring
Dette er et generelt tidsbegrep som gjelder AMK-sentral (se AMK-aktiveringstid) og responderende ambulanse (se ambulanse aktiveringstid). Begrepet uttrykker hvor fort den aktuelle instansen "aktiveres" til handlingen (dvs. hvor fort AMK-sentralen velger en respons henholdsvis hvor fort en responderende ambulanse starter utrykningsoppdraget initiert av AMK-sentralen).

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

aksesstid

responstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden