Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

aktiveringstidDefinisjon
Tidsintervall fra en instans svarer på oppringing/anrop til instansen iverksetter en handling.

Forklaring
Dette er et generelt tidsbegrep som gjelder AMK-sentral (se AMK-aktiveringstid) og responderende ambulanse (se ambulanse aktiveringstid). Begrepet uttrykker hvor fort den aktuelle instansen "aktiveres" til handlingen (dvs. hvor fort AMK-sentralen velger en respons henholdsvis hvor fort en responderende ambulanse starter utrykningsoppdraget initiert av AMK-sentralen).

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

aksesstid

responstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden