Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HelsetjenestebehovDefinisjon
Type og mengde helsetjenester vurdert som nødvendig ut i fra et faglig eller myndighets synspunkt:
* behov bestemt av lover og forskrifter (f.eks. alle barn skal BCG vaksineres).
* behov definert gjennom politiske vedtak/målsettinger (f.eks. et dagtilbud til alle psykisk utviklingshemmede).
* behov definert gjennom statlige styringssignaler (alle bør få et tilbud om enerom på sykehjem).
* behov kartlagt ved undersøkelse, forskning og offentlige utredninger, sentralt eller lokalt.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Utnyttelse.

Se også

Helsetjenesteetterspørsel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden