Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsetjenestebehovDefinisjon
Type og mengde helsetjenester vurdert som nødvendig ut i fra et faglig eller myndighets synspunkt:
* behov bestemt av lover og forskrifter (f.eks. alle barn skal BCG vaksineres).
* behov definert gjennom politiske vedtak/målsettinger (f.eks. et dagtilbud til alle psykisk utviklingshemmede).
* behov definert gjennom statlige styringssignaler (alle bør få et tilbud om enerom på sykehjem).
* behov kartlagt ved undersøkelse, forskning og offentlige utredninger, sentralt eller lokalt.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Utnyttelse.

Se også

Helsetjenesteetterspørsel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden