Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Pasientadministrativt arbeidDefinisjon
Administrativt arbeid med direkte utspring i kontakt med den enkelte pasient. Det omfatter attester, legeerklæringer, søknader, rekvisisjoner, henvisninger, regningskort, meldinger, vedlikehold av pasientens journal, epikriser, prøvesvar.
Vanligvis begrenses begrepet pasientadministrativt arbeid til denne typen oppgaver som ikke faller naturlig innenfor den tiden som er satt av i samband med en kontakt.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Epikrise

Helseattest

Helsetjenestekontakt

Henvisning

Journal

Legeerklæring

Melding

Prøvesvar

Regningskort

Rekvisisjon

Søknad

 

  Gi tilbakemelding på denne siden