Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsesamtaleDefinisjon
Samtale som dreier seg om å klarlegge hvilke behov, problemer og ressurser brukeren har, samt å hjelpe vedkommende til å foreta valg.

Helsesamtalen er en prosess som må skje på brukerens premisser, og hvor helsepersonell opptrer som samtalepartner og veileder/rådgiver.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Metode.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden