Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsestasjonstjenestenDefinisjon
Del av kommunehelsetjenesten som tilbyr planmessig og systematisk helsefremmende og forebyggende arbeid for gravide og barn og unge 0-20 år.
Helsestasjonstjenesten er organisert i enheter som for eksempel:

  • Helsestasjon for gravide
  • Helsestasjon for barn
  • Helsestasjon for ungdom
Tjenesten omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

Se også

Helsestasjon for barn

Helsestasjon for gravide

Helsestasjon for ungdom

 

  Gi tilbakemelding på denne siden