Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Forebyggende helsearbeidDefinisjon
Forebyggende helsearbeid inkluderer sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid.

Det forebyggende helsearbeidet dreier seg om å fremme helse og bidra til at helsen blir en positiv ressurs i hverdagen.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Forebyggende tiltak.
Strategi.

Se også

Helsefremmende arbeid

Sykdomsforebyggende arbeid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden