Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Korttidspost/korttidsavdelingDefinisjon
Døgnpost eller døgnavdeling som i hovedsak tar i mot pasienter til opphold med varighet på noen uker eller måneder.

Intermediærpost og intermediæravdeling er tidligere betegnelser.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Akuttpost/akuttavdeling

Allmennpsykiatrisk post/avdeling

Døgnpost/døgnavdeling

 

  Gi tilbakemelding på denne siden