Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BostedDefinisjon
Den adressen som er registrert i folkeregisteret på en person, dvs. det stedet hvor personen regelmessig tar sin døgnhvile (nattesøvn eller tilsvarende hvile). En person skiftevis tar sin døgnhvile på to eller flere steder regnes normalt som bosatt i den kommunen hvor han/hun tar sin overveiende døgnhvile.
Tidsbegrenset (midlertidige) opphold av under 6 måneders varighet regnes ikke som bosetting på oppholdsstedet. Spesielle regler gjelder for studenter, vernepliktige, sjøfolk, opphold i institusjoner/fengsler m.v. (27).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden