Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

lokal redningssentral (LRS)Definisjon
Sentral som har koordinerende ansvar for redningsaksjon i det enkelte politidistriktet eller på Svalbard.

Forklaring
De lokale redningssentralene er tilknyttet landets politikamre og sysselmannskontoret på Svalbard. Lokal redningssentral opprettes av politiet og har ansvar for redningsarbeid.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

hovedredningssentral (HRS)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden