Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Spesialpost/spesialavdelingDefinisjon
Post/avdeling som utreder og behandler eller rehabiliterer bestemte pasientgrupper, eller som har andre nærmere definerte oppgaver.

Det bør gå fram av navn eller beskrivelse hvilke pasientgrupper eller oppgaver det gjelder.

Eksempler: Utredningspost for unge psykotiske, psykiatrisk avdeling for døve, psykomatisk avdeling.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Behandling

Rehabilitering

Utredning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden