Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

anbefalt responsDefinisjon
Respons anbefalt i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp/andre verktøy ut i fra hastegrader.

Forklaring
Anbefalt respons er den respons som personell ved nødmeldesentralen normalt forholder seg til med mindre det er nedfelt instrukser i lokale prosedyrer og systembøker.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

faktisk respons

 

  Gi tilbakemelding på denne siden