Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

anbefalt responsDefinisjon
Respons anbefalt i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp/andre verktøy ut i fra hastegrader.

Forklaring
Anbefalt respons er den respons som personell ved nødmeldesentralen normalt forholder seg til med mindre det er nedfelt instrukser i lokale prosedyrer og systembøker.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

faktisk respons

 

  Gi tilbakemelding på denne siden