Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SamtykkeDefinisjon
Erklæring om at tiltak kan igangsettes der erklæringen er avgitt frivillig, innholdet er uttrykkelig og erklæringen er avgitt på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Samtykkekompetanse

Tvang i systematisk tiltak

 

  Gi tilbakemelding på denne siden