Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Anonyme helseopplysningerDefinisjon
Helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson.

Forklaring
Anonymisering innebærer at det ikke noe sted skal eksistere noen nøkkel eller koblingsdata som kan benyttes til å reidentifisere enkeltpersoner. Når sammenstilling av helseopplysninger som enkeltvis ikke kan identifisere enkeltpersoner likevel kan avgrense det utvalg av personer opplysningene kan knyttes til, er kravet til anonymisering at den minste mulige gruppe som kan avgrenses på grunnlag av opplysningene er 4-5 personer.

Kilde
Helseregisterloven

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Se

Avidentifiserte helseopplysninger

Pseudonyme helseopplysninger

Hypernym

Helseopplysninger

 

  Gi tilbakemelding på denne siden