Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SamtalegruppeDefinisjon
Gruppe sammensatt av helsepersonell og gravide, foresatte, barn eller unge som gjennomfører en samtale med et avgrenset tema.

Eksempel på samtalegruppe er fødsels- og foreldreforberedende grupper, barselgrupper og andre grupper hvor helseopplysning, råd og veiledning blir gitt.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Metode.

Se også

Gruppekonsultasjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden