Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DekningsgradDefinisjon
Forholdet mellom kapasitet og behov. F. eks antall legestillinger, antall sengeplasser som er opprettet i forholdet til behovet (34).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Utnyttelse.

Se også

Helsetjenestebehov

Kapasitet

Utnyttelse

Utnyttelsesgrad

 

  Gi tilbakemelding på denne siden