Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

samleplass for skaddeDefinisjon
Plass opprettet nær hendelsessted, helst i hus og ved vei, hvor skadde bæres inn i for registrering, skadeprioritering og foreløpig stabiliserende behandling og for evakuering etter prioritet.

Forklaring
Samleplassen ivaretas av operativ leder helse. Jf. Politiets beredskapssystem, del I, 2011, pkt. 9.5.6.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden