Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

JordmortjenesteDefinisjon
Obligatorisk deltjeneste i kommunehelsetjenesten vanligvis i tilknytning til helsestasjon.

Jordmortjenesten omfatter forebyggende helsearbeid i forbindelse med svangerskap, fødsel, barseltid, etterkontroll og prevensjonsveiledning. Dessuten arbeid med forebygging av uønskede svangerskap og abort og informasjons- og veiledningstjeneste for abortsøkende kvinner.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden