Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KlassifikasjonDefinisjon
Kodeverk som er hierarkisk oppbygget av klasser, hvor klassene (kategoriene) på samme hierarkiske nivå er gjensidig eksklusive

Forklaring
Termen brukes ofte også upresist om større kodeverk som ikke fyller alle formelle krav til en klassifikasjon. Det er for eksempel tilfelle med ICD-10, som ikke har gjennomført gjensidig eksklusivitet mellom klasser på samme hierarkiske nivå

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden