Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

henvendelseDefinisjon
Melding til AMK-/legevaktsentral utløst av en hendelse.

Forklaring
Det skilles mellom primærhenvendelse (den første meldingen om en hendelse) og sekundærhenvendelse (eksempelvis supplerende/ny informasjon om den samme hendelsen).

Kilde
En datamodell for akutt- og katastrofemedisinsk beredskap

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden