Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral)Definisjon
Spesialisthelsetjenestens akuttmedisinske fagsentral for mottak og håndtering av henvendelser om behov for medisinsk nødhjelp og ambulanseoppdrag.

Forklaring
AMK-sentralen skal bl.a. a) håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand b) prioritere, iverksette, gi medisinsk faglige råd og veiledning og følge opp akuttmedisinske oppdrag, herunder varsle og videreformidle anrop til andre nødetater og eventuelt hovedredningssentralene, samt varsle andre AMK-sentraler som er berørt c) styre og koordinere ambulanseoppdrag Kilde: Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Mange AMK-sentraler er kommunikasjonsknutepunkt for helseforetaket for all øyeblikkelig hjelp kommunikasjon, dvs. mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og mellom sykehus (f.eks. mottak av melding om øyeblikkelig hjelp innleggelser, konferanse mellom leger og intern alarmering)

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se

helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

 

  Gi tilbakemelding på denne siden