Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsepersonellDefinisjon
Personell med autorisasjon eller lisens, personell i helsetjenesten eller i apotek som utfører helsehjelp eller elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp.

Autorisasjonsordningen omfatter 27 typer helsepersonell i følge helsepersonelloven paragraf 48. Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon kan gis lisens i følge helsepersonelloven paragraf 49.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.
Aktører.

Se også

Helsehjelp

 

  Gi tilbakemelding på denne siden