Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LegesenterDefinisjon
En legepraksis som består av to eller flere leger som deler eller samarbeider om felles ressurser (personell, utstyr, lokaler etc.). Hver lege har et selvstendig ansvar for utførelsen av legegjerningen og har sine faste pasienter, men vikarierer for hverandre etter behov.
Synonym:
Gruppepraksis.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Institusjoner.

Se også

Helsesenter

Lege

 

  Gi tilbakemelding på denne siden