Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

PasientDefinisjon
En person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller (37). Begrepet pasient kan også omfatte ufødte personer.I allmennpraksis skiller man mellom:
* Registrert pasient er en pasient som har fått opprettet journal og som finnes i det aktive journalsystemet som er i bruk.
* Tidligere registrert pasient er en pasient hvor journalen er tatt ut av det aktive journalsystemet eller arkivert.
* Listepasient er en pasient som har en formell avtale om kontinuerlige legetjenester fra en fastlege.
* Fast pasient er en pasient som, direkte eller indirekte, avtale om kontinuerlige legetjenester fra en bestemt allmennlege eller en bestemt legepraksis (5).
* Midlertidig pasient er en pasient som mottar tjenester fra en allmennlege eller en legepraksis, men som er fast pasient hos en annen lege eller i en annen praksis. Inkluderer gjestepasient.
* Tidligere pasient er en pasient som ikke lenger er fast pasient eller listepasient (eksklusive midlertidige pasient).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasient.

Se også

Allmennlege

Fastlege

Gjestepasient

Helsehjelp

Helsevesen

Journal

Praksis

 

  Gi tilbakemelding på denne siden