Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PasientDefinisjon
En person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller (37). Begrepet pasient kan også omfatte ufødte personer.I allmennpraksis skiller man mellom:
* Registrert pasient er en pasient som har fått opprettet journal og som finnes i det aktive journalsystemet som er i bruk.
* Tidligere registrert pasient er en pasient hvor journalen er tatt ut av det aktive journalsystemet eller arkivert.
* Listepasient er en pasient som har en formell avtale om kontinuerlige legetjenester fra en fastlege.
* Fast pasient er en pasient som, direkte eller indirekte, avtale om kontinuerlige legetjenester fra en bestemt allmennlege eller en bestemt legepraksis (5).
* Midlertidig pasient er en pasient som mottar tjenester fra en allmennlege eller en legepraksis, men som er fast pasient hos en annen lege eller i en annen praksis. Inkluderer gjestepasient.
* Tidligere pasient er en pasient som ikke lenger er fast pasient eller listepasient (eksklusive midlertidige pasient).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasient.

Se også

Allmennlege

Fastlege

Gjestepasient

Helsehjelp

Helsevesen

Journal

Praksis

 

  Gi tilbakemelding på denne siden