Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

oppdragDefinisjon
Tiltak som innebærer aktivisering av mobiliserbare og dedikerte ressurser i form av personell og materiell som inngår i samfunnets akuttmedisinske beredskap.

Forklaring
Et oppdrag er en del av helsevesenets respons ved et potensielt, antatt eller bekreftet behov for å yte akutt helsehjelp. Dette kan f.eks. være AMK-sentralens aktivering av ambulanse som ledd i respons på en hendelse. Innenfor luftambulansetjenesten kategoriseres oppdrag blant annet i primæroppdrag, sekundæroppdrag og tilbakeføring.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden