Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

oppdragDefinisjon
Tiltak som innebærer aktivisering av mobiliserbare og dedikerte ressurser i form av personell og materiell som inngår i samfunnets akuttmedisinske beredskap.

Forklaring
Et oppdrag er en del av helsevesenets respons ved et potensielt, antatt eller bekreftet behov for å yte akutt helsehjelp. Dette kan f.eks. være AMK-sentralens aktivering av ambulanse som ledd i respons på en hendelse. Innenfor luftambulansetjenesten kategoriseres oppdrag blant annet i primæroppdrag, sekundæroppdrag og tilbakeføring.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden