Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

tilbakeføring (av pasient)Definisjon
Oppdrag hvor pasienten overføres fra et sykehus til et annet for å redusere omsorgsnivået, eller tilbake til den institusjon som pasienten sokner til eller til hjemmet.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

primæroppdrag

sekundæroppdrag

 

  Gi tilbakemelding på denne siden