Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EpisodeDefinisjon
Et helseproblem hos en pasient fra det første gang blir presentert for og registrert av helsepersonell/helsetjenesten til siste kontakt for det samme problemet hos samme instans.
Som ny episode regnes den første presentasjonen av et helseproblem hos en pasient som blir registrert av helsepersonell/helsetjenesten, inkludert den første presentasjonen av tilbakefall av et tidligere løst eller overstått problem.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykdom.

Se også

Helseproblem

Pasient

Sykdomsperiode

Tilfelle

 

  Gi tilbakemelding på denne siden