Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

EpisodeDefinisjon
Et helseproblem hos en pasient fra det første gang blir presentert for og registrert av helsepersonell/helsetjenesten til siste kontakt for det samme problemet hos samme instans.
Som ny episode regnes den første presentasjonen av et helseproblem hos en pasient som blir registrert av helsepersonell/helsetjenesten, inkludert den første presentasjonen av tilbakefall av et tidligere løst eller overstått problem.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykdom.

Se også

Helseproblem

Pasient

Sykdomsperiode

Tilfelle

 

  Gi tilbakemelding på denne siden