Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

evakueringspunkt (EP)Definisjon
Kontrollpunkt for registrering av pasienter på vei ut fra hendelsessted.

Forklaring
Politiet har operativt ansvar for EP og kan eventuelt assisteres av helsetjenesten.

Kilde
Politiets beredskapssystem del 1, pkt 9.5.7

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden