Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AMK-reaksjonstidDefinisjon
Tidsintervall fra AMK-sentralen ringes opp til en ressurs anropes.

Forklaring
Dette er summen av AMK-aksesstid og AMK-aktiveringstid. Dette vil typisk være tiden det tar fra det ringer på 113-telefonen i AMK-sentralen, til AMK-operatøren anroper en utrykningsenhet.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

reaksjonstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden