Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KapasitetDefinisjon
Gradert vurdering av hva en person er i stand til å prestere i forhold til aktiviteter og deltagelse i et tenkt standardisert miljø

Kilde
ICF

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Aktiviteter og deltagelse

Utførelse

 

  Gi tilbakemelding på denne siden