Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

FunksjonsnivåDefinisjon
Gradert angivelse av funksjonsevne i IPLOS

Forklaring
Følgende gradering benyttes:

  1. Ingen problemer - Utfører selv/utfører selv med hjelpemidler
  2. Noe problemer - Utfører selv, endret standard
  3. Middels problemer - Utfører deler av oppgaven, men må ha bistand til resten
  4. Store problemer - Utfører alt eller deler av oppgaven med tjenesteyter til stede
  5. Klarer ikke - Utfører ikke noe av oppgaven selv

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Funksjonsevne

 

  Gi tilbakemelding på denne siden