Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

FunksjonsnivåDefinisjon
Gradert angivelse av funksjonsevne i IPLOS

Forklaring
Følgende gradering benyttes:

  1. Ingen problemer - Utfører selv/utfører selv med hjelpemidler
  2. Noe problemer - Utfører selv, endret standard
  3. Middels problemer - Utfører deler av oppgaven, men må ha bistand til resten
  4. Store problemer - Utfører alt eller deler av oppgaven med tjenesteyter til stede
  5. Klarer ikke - Utfører ikke noe av oppgaven selv

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Funksjonsevne

 

  Gi tilbakemelding på denne siden