Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

medisinsk nødnummerDefinisjon
Telefonnummer, 113, som befolkningen kan ringe ved behov for medisinsk nødhjelp.

Forklaring
Nødnummeret skal alltid uttales siffer for siffer, ikke som "hundreogtretten". Dette av hensyn til at barn, utviklingshemmede og eldre da lettere kan slå nummeret. Det betinger at alle aktører, inkl. media, bruker korrekt uttalemåte i alle sammenhenger.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

legevakttelefonnummer

 

  Gi tilbakemelding på denne siden