Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Pasientadministrative dataDefinisjon
Personopplysninger og data om en persons kontakt med helsevesenet, som ikke omfatter rent helsefaglig informasjon

Forklaring
Behandles ofte i informasjonssystemer utenom pasientjournalen, og er ikke underlagt journalforskriften. Men det er vanlig at pasientadministrative systemer i tillegg ofte også inneholder koder fra helsefaglige kodeverk, og som er belagt med taushetsplikt

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden