Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Pasientadministrative dataDefinisjon
Personopplysninger og data om en persons kontakt med helsevesenet, som ikke omfatter rent helsefaglig informasjon

Forklaring
Behandles ofte i informasjonssystemer utenom pasientjournalen, og er ikke underlagt journalforskriften. Men det er vanlig at pasientadministrative systemer i tillegg ofte også inneholder koder fra helsefaglige kodeverk, og som er belagt med taushetsplikt

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden