Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Enkel pasientkontakt uten fremmøteDefinisjon
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon.
Eksklusive henvendelser om timeavtale og sykebesøk eller enkel beskjed om resultat av prøve.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden